„Правописът ни на автопилот“ – препечатка от вестник „Стандарт“, 17.02.2009 г.

17 02 2009

Правописът ни на автопилот

Кой решава дали „бизнесцентър“ се пише слято, с тире или разделено? Как се вземат решенията запетаята на определено място в изречението да отпадне? Популярното предположение е, че съдбата на правописа ни се решава от Института по български език към БАН, който би трябвало да кодифицира езиковите норми. В действителност обаче се оказва, че решенията за правописа ни по-скоро зависят от вестниците, книгите и официалните документи, които съставяме самите ние.Експерти от БАН поясниха, че правописните норми в новите издания на речника се приемат под влияние на това, което е най-честа езикова практика в страната. Когато се съставя поредното издание на правописния речник, създателите му се разделят на секции и всяка от тях следи определена сфера от живота – пресата, книгите, живите разговори. Ако се окаже, че в тях доминира нещо, което противоречи на нормите в досегашните речници, възможно е в следващото им издание именно то да се превърне в нормаВъпреки че ситуацията малко наподобява стария виц за синоптика, който прогнозирал времето, като гледал, че индианците секат дърва, и правописните правила са зависими от това, как говорим в момента. Именно затова в държавата цари пълен езиков хаос – както при слятото писане, така и при местата на запетаи, тирета и кавички. Затова често пъти изпитните въпроси, на които трябва да се потят дори седмокласниците, кандидатстващи за гимназия, имат по два или дори три верни отговора. Най-честата причина е, че когато не могат да изберат вярно решение, езиковедите решават, че думата е дублет и може да се пише по два начина. За сравнение – в последните двайсет години, откак демокрация цари не само на пазара, но и в полето на езика, количеството на дублетите се е увеличило с около 50 на сто, твърдят езиковеди. Много от тях просто вземат най-честото изписване във вестниците и го превръщат в стандарт. Никой не може да бъде сигурен, че ако днес едно дете в четвърти клас учи определен начин за изписване на дума, която масово се произнася по друг начин, докато стане в 12 клас, тя вече няма да се пише различно. Така е станало например с наставката „ува“ в думи като действам, командвам, участвам. Навремето в училище дори се занижаваше оценката ако ученикът не напише „командувам“ например.  Едва в правописния речник от 2002 г. за първи път въпросната наставка отпадна. Отново тогава за първи път се премахва и изискването пълният член да се произнася изцяло – нещо, което българинът не спазва години преди решението да бъде взето на академично ниво.В момента у нас съществуват два правописни речника – един на БАН и един на университетското издателство, които си противоречат почти за всичко. В зависимост от това, кой от тях ползва един учител или съставител на учебник, това може да коства на ученика дори цяла единица от оценката. Защото освен за пунктуацията речниците вече влизат в спор за това, дали се пише „именик“ или „именник“, кога една дума започва с представка „о“ и кога с „у“. На практика всяка масова неграмотност в определен момент може да се превърне в норма, ако езиковедите установят, че тя се появява в езика ни прекалено често. В същото време обаче стожерите на езика ни от академията бавят вече четири години новото издание на правописния речник, което трябва да въведе поредните корекции. По план то трябваше да излезе на пазара през 2005 г., но вече четири години така и не е завършено. Доста странно е какво правят академиците, освен да наблюдават езика ни, четейки вестници, след като вече двайсет години се чака и издаването на практическа граматика на българския език – такава, която да се ползва не от специалисти, а от хора, които просто искат да си направят справка, без за целта да им се налага да звънят на института. Впрочем в близко бъдеще подобни справки ще могат да се правят и по интернет, обещаха от БАН. Което обаче не променя факта, че липсва издадена книга с най-основните правила на езика, които трябва да спазваме. Академиците се оправдават, че подобно нещо има в увода към големия правописен речник, който обаче е тежък, неудобен и трудно може да даде необходимата информация за кратко време.От 55 години пък нямаме тълковен речник на родното слово. Последното негово издание е видяло бял свят още преди Априлския пленум – през 1953 г., и всички членове на авторския му колектив са вече починали. Човек може да си представи колко се е променил езикът ни оттогава, колко нови думи са навлезли в него, без да фигурират в речника и да бъдат обяснени значението и етимологията им. Също толкова време се чака написването и на академична история на българския език, каквато в момента има само на по-предприемчивите университетски издателства. Заради тази академична мудност поне половината от живия ни език съществува и отмира, без така и да види речник, така че никой не може да проследи как се променя езиковото ни богатство или до каква степен го изместват чуждиците. Неотдавна депутатите премахнаха един текст от Закона за народната просвета, който изискваше в училище да се преподава при спазване на книжовните норми на българския език. Решението предизвика много вой, но в крайна сметка се оказва, че не е имало защо – книжовна норма за много от нещата или няма, или човек може да я види в първия вестник.

Стела Стоянова

Послепис от Борислав Георгиев:

Няма да коментирам как Секцията за съвременен български език при Института за български език на БАН  изработва правописен речник, защото и аз съм участвал в изданието му от 2002 г. и не е етично да взимам отношение по препечатаната статия. Ще си позволя обаче да публикувам част от свое радиопредаване по „Хоризонт“ (БНР),  състояло се на 11 ноември 1998 г., което хвърля известна светлина върху разисквания проблем:

ВОДЕЩ: Нека насочим вниманието си към една област, която засега остава извън погледа на законодателите. Не е тайна за никого, че в днешните печатни издания цари една правописна и пунктуационна фриволност, която е твърде дразнеща. Съществува ли нормативен акт в областта на българския правопис, с който всеки пишещ трябва да се съобразява?

Б. Г.: Историята на българския правопис е достойна за перото на автора на „Името на розата“ – Умберто Еко. Аз няма да се впускам в подробности; само ще припомня някои факти, които в общия процес на демократизация като че ли сме склонни да ги забравим. През 1945 г. излиза Наредба-закон на Министерския съвет за правописа, която е публикувана на 27 февруари 1945 в бр. 47 на Държавен вестник и която премахва някои букви от българската азбука и установява някои нови правописни правила. Въз основа на тази Наредба-закон първоначално излиза правописно упътване, а след това и правописен речник, които представляват неразделна част от тази наредба-закон. На 27 ноември 1950 г. Министерският съвет издава Разпореждане Nо. 936, с което делегира на Института за български език при Българската академия на науките правото си да проучва и да внася единство в измененията на правописа и с което задължава Института за български език своевременно да огласява тези промени чрез официалните си издания.

ВОДЕЩ: Имам два въпроса към вас: това разпореждане все още ли е в сила и правописният речник официално издание на Института за български език ли е?

Б. Г.: Тъй като нито едно правителство досега не е отменило разпореждането от 1950 г., очевидно то продължава да бъде в сила. Правописен речник, издаден от Института за български език, по силата на това разпореждане е официално издание на Института за български език и има силата на нормативен акт по отношение на частичните промени в българския правопис, които не бива да засягат същността на наредбата-закон от 1945 г. Впрочем, въз основа на това решение на Министерския съвет, през 1983 г. Институтът за български език издаде „Правописен речник на съвременния български книжовен език“, с който се извършиха частични промени в правописните норми и с който се съобразяваха и се съобразяват редакции на вестници и списания, издателства, автори на учебници и учебни помагала по български език въз основа на това, че този правописен речник има силата на нормативен акт в урежданата от него област.

ВОДЕЩ: Това наистина е факт, който заслужава да бъде припомнен на нашата общественост. А вярно ли е, че Институтът за български език подготвя издаването на нов правописен речник през 2000 г.?

Б. Г.: Така е, но недейте да очаквате драстични промени в правописните норми. Актуализира се словникът на правописния речник, т.е. списъкът от думи, за които е посочено как те се изписват. Вероятно ще се прецизират някои от разпоредбите на неговия увод, в който се съдържа корпусът от правописните норми на българския книжовен език. Ако всичко върви както е предвидено, надявам се че към 2000 година наистина ще разполагаме с „Нов правописен речник на съвременния български книжовен език“.

ВОДЕЩ: Д-р Борислав Георгиев от Института за български език при Българската академия на науките.

About these ads

Действия

Информация

7 Отговори

29 03 2009
Л.С.

Уважаем Водещ, присъединявам напълно мнението ми с Вашето, относно хаосът в български и споровете, които са твърде много в наличност. Един конкретен пример в поддържането на български в Интернет, е куриозът, дали „от“ е предлог или не е. Има различни материали, т.е. няма компетентност. Но се посочва предлог „спроти“. Също така, ако някой потърси електронно глаголът „шия“, се появява само същ. име шия (врат). А ако някой потърси каква част от речта е „съм“, ще се натъкне на спорове и куриозитети в български. Някъде от друг български водещ прочетох, че Съм е атомарен глагол, но обективно да добавя, че не фигурира в наличност електронно фактически. Този хаос в българси да се види малко по-ясно от всички и от всеки един. Защото „ние“ няма с какво толкова да се гордеем, тази пречка.

30 03 2009
Борислав Георгиев

„Спроти“ е предлог.

15 12 2009
batpep

„спроти“ да не се бърка сс „шпроти“. едно от тях е чудесно мезе за водка :lol:

либерализмът в политиката не би трябвало да се бърка с либерализма в която и да било друга сфера. ми дай да ставаме всичките гейове, то сега е модерно, ебаси!

15 12 2009
Езикова култура за всекиГО

Това с гейовете – не ти вярвам. Модно е обаче да не знаят какво е „спроти“, щото било старо. А „шпроти“ не си купуват, щото водката я жулят на голо. Либерализъм си е здрава дисциплина, ама откъде таквиз знания и умения у назе…

16 12 2009
Калоян

Аз лично имам една нищожна молба към batpep:
Нека да се опитваме поне на местата, предназначени за езикова култура, да прилагаме такава. Нямам ИЗ/НА/В/ИЗНА-предвид цветущите определения и сравнения за разни социални групи и интимни действия, а поне малко главни букви, тук-там, например. Проблемът е в това, че (от статията по-горе става ясно) има опасност да се наложи езиков модел и изменения в правописните правила.
Дълбоко убеден съм, че въпросната култура у вас НЕ отсъства!

Надявам се, че молбата ми ще бъде удовлетворена!

16 12 2009
batpep

хахах :)

знаеш ли, че едно време, преди мноого години, имаше един български цигулар, минчо минчев се казваше.

та този човек, който познаваше издъно умението за музициране с цигулка, взе че изсвири един рагтайм. представяш ли си?! вместо да музицира моцарт, рахманинов и паганини – тоя се занимаваше с некъф си рагтайм?!!! при това свиреше рагтайма на страдивариус!!!!

да, прекрасно зная, че писането с малки букви товари възприемането. много неща още зная. а това, че съм решил да се изразявам по този начин… би трябвало да ти говори нещо. но само ако и ти ги знаеш :)

аз, например, изобщо не обръщам внимание на постове, мнения, коментари и т.н., написани на „шльокавица“, „интернетица“ или както и да го наречете там съответния метОд на изразяване. просто не ме интересуват. тотален игнор, детсевика по културному. имам си ред причини, както и твърде ограничено време за занимания с глупости.

предлагам и ти ментално да игнорираш моите коментари, мнения и постове.

по никакъв начин няма да се обидя, повярвай ми :)

с две думи – молбата ти няма да бъде удовлетворена :lol:

17 12 2009
Калоян

Извини ме, ако съм те засегнал, batpep, не това ми е била целта!
Благодаря за отговора.

Вашият коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: